Nejčastější bolesti v pohybovém aparátu – prevence a léčba

Termín: 13. 4. 2018
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová

Fázové hojení chronických kožních defektů

Termín: 19. 4. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Základy péče o pacienty po CMP

Termín: 3. 5. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Termín: 8. 6. 2018
Lektor:
Mgr. Kateřina Honová

Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Termín: 12. 6. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Základy ošetřovatelské péče o osoby z různých etnických a kulturních skupin v ČR

Termín: 14. 6. 2018
Lektor:
Mgr. et Mgr. Jitka Dresslerová

Význam komunikace v procesu péče o nemocného a jeho rodinu

Termín: 15. 6. 2018
Lektor:
PhDr. Šárka Dynáková, PhD.