Mgr. et Bc. Julius Bittmann

Vystudoval na Univerzitě Karlově obor Učitelství pro střední školy (Mgr.) a Sociální pedagogika (Bc.), absolvoval psychoterapeutický výcvik KBT.

Pracuje jako kognitivně behaviorální terapeut s lidmi s autismem (Aspergerův syndrom) a asistent v domově se zvláštním režimem (klienti s mentální retardací a těžkým problémovým chováním) v Národním ústavu pro autismus.