Bc. Simona Tomanová

lektorka se zaměřením na standardy kvality a problematiku zdravotního postižení