Škola zad I. – Workshop – Prevence a bolest pohybového ústrojí související s aktivitami všedního dne klienta I.

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci


Obsah kurzu

Cílem workshopu je předat srozumitelnou formou znalosti a dovednosti ošetřujícímu personál u klientů v sociálních službách tak, aby mohli klienty edukovat o významu správného držení těla a jeho souvislostí s bolestmi v pohybové soustavě. Aby naučili klienty provádět ADL aktivity správně, s cílem udržet zdravý pohybový aparát co nejdéle. Celý workshop je rozdělen do 3 částí: anatomické, speciální a praktické.

Témata

Anatomická část:

 • svaly a pojem svalové hygieny – uvolnění svalů přetížených a facilitace svalů oslabených
 • kloub a jeho struktury
 • páteř, zakřivení páteře


Speciální část:

 • Dýchání – teorie a nácvik
 • Uvědomování si vlastního těla - nácvik


Praktická část:
ADL aktivity - Sezení v domácnosti

 • teorie a nácvik – správný sed
 • mechanická bolest v souvislosti s vhodným sedem
 • dynamické sezení
 • sezení v křesle – vstávání ze židle, z křesla
 • sed v autě a dopravních prostředcích
 • pomůcky podporující správný sed

ADL aktivity – Stoj

 • úvod do problematiky vhodného stoje – vyšetření na dvou vahách
 • cvičební jednotky zaměřené na prevenci bolestí pohybového aparátu – preventivní cvičení vsedě na židli
 • uvolňovací cvičení, posilovací cvičení, balanční výcvik – cvičení vycházející metodiky Školy zad
 • diskuze a kazuistiky z praxe
 • zásady a doporučení Školy zad


Nutné pomůcky

Pro praktickou část kurzu je doporučeno volné, pohodlné oblečení (rifle nebo kalhoty jsou nevhodné, nejlépe tepláky do gumy), cvičí se bez ponožek, naboso. Pomůcky ke cvičení budou k dispozici, neklouzavé podložky na cvičení si účastníci vezmou vlastní.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70% úspěšnosti
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0303-SP/PC/VP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 17.000 - 18.500 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 18 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%