Život ohrožující urgentní stavy (nejen) v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelky, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké

Obsah kurzu

Nejčastější urgentní situace v pobytových zařízeních pro seniory, zástava srdce, mrtvice, ztráta vědomí a jiné. Lékařem je vysvětleno, co se vlastně v organismu v daný moment děje. Nejnovější poznatky efektivní resuscitace. Kdy použít záchranné vdechy, kdy ne. Použití defibrilátoru. Okamžitá reakce u masivního krvácení. Důraz na rychlé a jednoduché rozpoznání jednotlivých stavů a rychlou adekvátní reakci. Praktický nácvik všech účastníků bez výjimky. Určeno všem nezdravotnickým profesím v pobytových i terénních sociálních službách, ale i sestry si můžou tuto zručnost zopakovat.
Časový rozvrh:
4 vyučovací hodiny

Kurz může být libovolně kombinován s jiným 4hodinovým kurzem (kromě kurzu Prevence pádů).

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 10.000 – 12.000 Kč bez DPH

Při kombinaci dvou 4hodinových kurzů bude účtována cena jako za 8hodinový kurz (po dohodě).

(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800