Edukační centrum může zájemcům zprostředkovat odbornou stáž v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, popř. i v některé z terénních služeb Oblastní charity Rajhrad. Odborná stáž je pro stážistu významnou formou dalšího vzdělávání. Stážista předem definuje oblast péče nebo služeb, se kterou se chce prostřednictvím stáže seznámit. Přidělený odborný konzultant ho pak stáží provází a zprostředkovává mu potřebné informace. Absolventu stáže vystavíme "Potvrzení o absolvování stáže", kde je uvedena odbornost, kterou stážista prostřednictvím stáže rozvíjel, a počet hodin.  


Vedení hospice usiluje o zajištění vysoké kvality poskytovaných stáží a praxí. Stážista má vždy přiděleného konzultanta z řad zkušených pracovníků, který jej stáží provází. Účastník stáže načerpá množství užitečných informací, může využít příležitostí ke sdílení dobré praxe v poskytování zdravotních a sociálních služeb, a seznámí se s paliativním přístupem v péči o pacienty hospice.

Před nástupem na stáž/praxi je vhodné seznámit se s otázkou hospicové péče a připravit si témata, na která se chcete v rámci stáže zaměřit.


Před požadovanou stáží je třeba:

  • informovat se mailem na možnost stáže ve Vámi požadovaném termínu
  • zaslat písemnou žádost, ve které uvedete identifikační údaje o Vás, termín stáže a obor, o který se zajímáte
  • u studentů musí být žádost potvrzena školou


Ceník stáží v Oblastní charitě Rajhrad:

Stáže v rámci Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
  • stáže studentů SŠ - cena 30,- Kč/ osobu / den (nutná smlouva uzavřená s vysílající školou)
  • stáže studentů VOŠ, VŠ - cena 50,- Kč / osobu / den (nutná smlouva uzavřená s vysílající školou)
  • stáže lékařů - cena 450 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • stáže zdravotních sester, fyzioterapeutů a psychologů - cena 350 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • stáže pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků - cena 350 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu
  • stáže v duchovní službě - cena 150 Kč/den (bez DPH) - podmínkou je smlouva uzavřená se stážistou nebo vysílající organizací a dále pojištění odpovědnosti stážisty za případnou způsobenou škodu


Každý ze stážistů musí být při nástupu do našeho zařízení vybaven vhodným oblečením a obuví na přezutí a také visačkou se jménem a názvem školy nebo zařízení, ze kterého na stáž přichází.

V případě zájmu a volné ubytovací kapacity hostinských pokojů Vám můžeme zajistit ubytování v komfortním pokoji s vlastním sociálním zařízením v budově hospice (300,- Kč + 15 % DPH  za osobu a noc) nebo v ubytovacích prostorách kláštera řádových sester Těšitelek v areálu hospice. Ubytování je třeba předem domluvit s organizátorkou stáží. Obědy v charitní jídelně si může stážista objednat pouze v rámci dlouhodobější stáže. U krátkodobých stáží doporučujeme stážistům využít nabídku rajhradských restaurací nebo si telefonicky objednat dovážku jídla přímo do budovy hospice.

Nabízíme také individuální stáže lékařů pod dohledem školitele s aprobací v oborech Geriatrie a Paliativní medicína. V jejich rámci je stážista zapojen do každodenní práce s nemocnými, s kontinuální supervizí a možností konzultace. Je mu zapůjčena potřebná literatura ke studiu v průběhu stáže a systematicky má možnost přípravy ke složení atestace v oboru. V případě zájmu o tuto stáž je nutno nejdříve oslovit ředitelku hospice sv. Josefa Mgr. Jiřinu Večeřovou, jirina.vecerova@rajhrad.charita.cz, kvůli potvrzení vhodného termínu stáže, a poté kontaktovat pracovnici Edukačního centra kvůli uzavření smlouvy, popř. zájmu o ubytování (není zajištěno automaticky přihlášením se na stáž).

Kontakt pro stáže: Mgr. Romana Kestlerová, asistentka