Mgr. Igor Krhovský

Speciální pedagog působící v sociálních službách. Má zkušenosti s jednáním s klienty  s poruchami chování, s problémovým a agresivním chováním. Specializuje se na psychické a fyzické změny ve stáří, problémovou a alternativní komunikaci, zvládání agresivity a techniky šetrné sebeobrany.