Mgr. Petra Fabinová

psycholožka Chráněného bydlení sv. Luisy pro osoby s demencí v Rajhradě