PhDr. Mgr. Ludmila Novotná

"Člověk je křehká nádoba, se kterou je třeba opatrně a jemně zacházet."


Pracuji jako psychoterapeutka, tedy jsem v neustálém kontaktu s lidmi, kteří prožívají ve svém životě něco nesnadného.
Setkávám se s nimi v okamžiku, kdy jejich možnosti vypořádat se se svojí situací byly vyčerpány. Pomáhám svým pacientům procházet náročnými životními situacemi, snažím se jim být dobrým průvodcem a pomocníkem v hledání způsobu, jak se v životě stabilizovat, dobře zakotvit a najít nové zdroje pro kvalitní a plnohodnotný život.
Pracuji v soukromé praxi, s maminkami, které se ocitají v krizové životní situaci, s nemocnými v závěrečném období života a s jejich blízkými.
Paliativní péče je mému srdci nejbližší a proto jí věnuji největší díl svého času. Vnímám jako nesmírné privilegium moci doprovázet nemocné v závěru jejich života a spolu s nimi objevovat hodnoty, které lze i v takto náročném období nalézat.

Občas přednáším, věnuji se supervizi a jsem součástí týmu, který usiluje o vznik lůžkového hospice Mezi stromy na Vysočině.