MUDr. Gianna Conti Bradáčová, MBA

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Bratislava, absolvovala postgraduální studium a další studia v oblasti marketing management u nás a v zahraničí. Od r. 1998 se věnuje vydavatelské činnosti v oblasti sociální, ošetřovatelské a záchranářské péče, od r. 2009 se navíc zabývá meziresortním celoživotním vzděláváním a osvětovou činností v sociálních službách. 20 let se věnuje lektorské činnosti a aktivnímu přednášení, především v sektoru sociálních služeb a zdravotnická osvěty.