MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.


Zkušený lektor, zabývající se obory: 


Paliativní medicína a hospicová péče- organizace paliativní a hospicové péče, 

neonkologická onemocnění v paliativní medicíně, 

léčba bolesti, 

psychosociální podpora klientů a jejich rodin u nevyléčitelných onemocnění 

Mobilní specializovaná paliativní péče 

Paliativní péče v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem 

Geriatrie - dementní syndrom, syndrom geriatrické křehkosti 

Vnitřní lékařství - chronické srdeční selhání