Mgr. Iveta Šůstková

Speciální a sociální pedagožka, více jak 20 let se pohybovala v sociálních službách jako vedoucí přímé péče (domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutická dílna, denní a týdenní stacionář, chráněné bydlení. Od r. 2004 se zabývá odbornou lektorskou a supervizní činností. Absolvovala výcvik ve fyzickém zvládání agresivního chování (průvodce dobrou praxí, certifikace MPSV ČR) a kurz Průvodce zavádění standardů kvality sociálních služeb (certifikace MPSV ČR). Věnuje se problematice standardů kvality sociálních služeb, hlavně individuálnímu plánování a v provázanosti na praktické nácviky jednotlivých technik zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb.