Mgr. David Šourek

Vystudoval Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V sociálních službách se pohybuje od roku 1995. Působil ve funkci ředitele Diakonie ČCE – střediska v Čáslavi, které se věnuje práci s lidmi s mentálním postižením (1999-2008), následně jedno funkční období (2008-2013) působil jako ředitel celé Diakonie ČCE (126 registrovaných služeb, cca 40 organizačních jednotek, cca 1500 zaměstnanců) a jednatel jejich servisních organizací. V rámci Diakonie ČCE založil Institut důstojného stárnutí. V současné době zastává pozici ředitele Centra rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR, pracuje jako lektor (společenská odpovědnost organizací, age-management, moderní metody řízení, přátelská pracoviště) a konzultant (financování sociálních služeb, audity poskytovatelů). V APSS ČR pracuje také v rámci česko-švýcarského projektu jako expert na téma důstojného umírání a spirituálního doprovázení (2014-2016).