PhDr. Natália Beharková, PhD.

odborná vyučující na Katedře ošetřovatelství LF MU Brno