Mgr. Kateřina Honová

Vystudovala obor fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK v Praze a na Fakulte zdravotníctva v Banské Bystrici a absolvovala řadu odborných školení.

Ve fyzioterapii se věnuje zejména řešení funkčních poruch pohybového aparátu, traumatologii a ortopedii, aktuálně se zabývá terapií sportovců v projektu regionálních fotbalových akademií. 

Pracuje na edukaci v rámci kompenzace sportovní zátěže a vytváří guideline poúrazové fyzioterapie se specializací na fotbal. Podílí se na školení trenérů fotbalu licence C a B.

Spolupracuje na projektu Functional Spinal Upgrade (FSU). 

Aktivně se účastní odborných konferencí, publikuje a školí fyzioterapeuty a další odborníky ve zdravotnictví.

Je členkou odborných společností UNIFY ČR (Unie fyzioterapeutů), České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (Společnost pro myoskeletární medicínu a Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu) a České společnosti tělovýchovného lékařství.