Mgr. Kristýna Bredlerová, DiS.

Dlouhodobě pracuje se seniory s kognitivní poruchou. Zaměřuje se na skupinové aktivizační a motivační činnosti, trénování paměti a reminiscenční terapii. Věnuje se gerontopsychologii a andragogice.