Mgr. Petra Brhlíková

Vysokoškolské vzdělání získala studiem v magisterském studijním programu učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ ve studijním oboru biologie - rodinná výchova se specializací: sociální práce. Od ukončení studia na Pedagogické fakultě UK Praha v roce 2000 vyučuje odborné předměty na střední odborné škole sociální - studijní obor Sociální činnost (zaměření pečovatelská činnost nebo sociálně správní činnost). Dále je lektorkou rekvalifikačního programu Pracovník v sociálních službách.