Workshop: První pomoc pro pracovníky sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Kurz je určen zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb pracujícím ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízení. Je rovněž otevřen pracovníkům nezdravotnických profesí. Cílem kurzu je podat srozumitelnou formou znalosti a obecně přijaté novinky, které doplnily nebo pozměnily doporučené postupy první pomoci.

Témata

  • historie organizování první pomoci (PP) u nás a ve světě 
  • organizace a fungování IZS – Integrovaného záchranného systému 
  • obecné zásady poskytování PP 
  • manipulace s postiženým, úlevové a léčebné polohy dle postižení 
  • doporučené postupy v PP u krvácení, postižení pohybového aparátu, termických traumat, tonutí, překotného porodu, intoxikací… 
  • KPR – dle nejnovějších doporučení 
  • praktický nácvik resuscitace na modelu - dítě, dospělý 


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině
  • splnění výstupního testu na 70 %


Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: probíhá reakreditace kurzu,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%