Workshop – Kazuistiky při komunikaci s klienty v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

S rozšiřující se potřebou sociální péče (mj. v důsledku demografického vývoje) se v praxi nevyhnutelně čím dál častěji a intenzivněji setkáváme s klienty, kteří sociální službu, zejména pobytovou, potřebují a využívají až do samého konce svého života. Pracovníci sociálních služeb jsou tak vystaveni požadavku nejen se postarat o své klienty po stránce všech jejich potřeb i v tomto závěrečném životním období, ale také umět efektivně komunikovat jak s klienty, tak i s jejich rodinnými příslušníky. Cílem je co nejlepší zvládnutí nelehkého procesu umírání v případě klienta, ale i následného vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka na straně příbuzných.

Tento vzdělávací modul nabízí zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jak teoretická pravidla pro komunikaci s umírajícími klienty či jejich příbuznými, tak konkrétní návrhy či inspiraci pro rozhovor a příklady dobré praxe.

Témata

  • Kurz je postaven na předem připravených kazuistikách v komunikaci s klientem umírajícím nebo nevyléčitelně nemocným (např. klient bez schopnosti verbální komunikace, v deliriu, s agresivním klientem). Účastníci budou prakticky zkoušet komunikační situace, diskutovat o nich. 
  • Účastník se seznámí a zdokonalí se v komunikaci s klientem umírajícím nebo nevyléčitelně nemocným v komunikačních situacích (např. klient bez schopnosti verbální komunikace, v deliriu, s agresivním klientem), sdělování špatných zpráv.


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba účastníků a lektora
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2015/0155-PC/SP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 20 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%