Základy péče o pozůstalé a personál v paliativní péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Tento vzdělávací modul nabízí zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jak teoretická pravidla pro péči o umírající klienty a jejich rodiny, tak konkrétní návrhy a příklady dobré praxe pro vlastní duševní hygienu pečujících osob.

Témata

  • spolupráce a péče o rodinu během hospitalizace 
  • komunikace s příbuznými
  • péče o rodinu po úmrtí pacienta
  • truchlení, vyrovnávání se
  • vlastní psychohygiena
  • strategie zvládání
  • supervize
  • spolupráce týmu


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70 % úspěšnosti
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2014/0264-PC/SP/VP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti) - pro skupinu 15 - 25 osob

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%