Demence úplně jinak – z pohledu přímé péče a pečovatelů

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelé, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké


Obsah kurzu

Úplně odlišný pohled na denní rutinu zařízení sociálních služeb, který dá pracovníkům nadhled při plnění denních povinností a podpoří je v komunikaci se seniory. Pochopení biologické podstaty demence a toho, co se vlastně v mozku děje, je klíčem k nadhledu, který pracovníci potřebují, aby měnící se chování seniora nebrali jako prohru a své selhání v péči. Informace odstraňují obavy a zbytečné konflikty. V kurzu jsou uváděny tipy a triky, jak účinně zvládat běžnou denní komunikaci se seniory. Neřešíme zde žádné aktivizační metody, pouze pohled na běžný chod zařízení a soužití s uživateli v různých stadiích demence.
Časový rozvrh:
4 vyučovací hodiny

Kurz může být libovolně kombinován s jiným 4hodinovým kurzem (kromě kurzu Prevence pádů).

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 10.000 – 12.000 Kč bez DPH

Při kombinaci dvou 4hodinových kurzů bude účtována cena jako za 8hodinový kurz (po dohodě).

(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800