Provozní a režimová opatření u infekčních nemocí a infekcí spojených se zdravotní péčí v ZSS

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Obsah kurzu

V rámci poskytování sociálních a sociálně zdravotních služeb se můžeme setkat s MRSA, VRE, ESBL a jinými nemocemi souvisejícími se střídáním zdravotní a sociální péče, stejně jako s průjmy a dalšími lehce přenosnými virovými onemocněními, bakteriálními infekcemi, akutními respiračními infekcemi a zápaly plic, pneumokokovými infekcemi a TBC, svrabem….

V kurzu se budeme věnovat mýtům a obavám pracovníků přímé péče z kontaktu s nositeli infekčních chorob a budeme mluvit o možných formách ochrany před infekcí (např. bariérový režim – proč a jak).

Budeme se také zabývat tématem problematického soužití seniorů a rodinných příslušníků ve sdílených pokojích a probereme způsoby účinné argumentace a osvěty využitelné pro pobytová zařízení.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na kurzu stvrzená podpisem na prezenční listině.
Časový rozvrh:
6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: A2017/0552-SP/VP
Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti)
Pro skupinu 15 - 25 osob.

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%

č. ú. k platbě: 4060027991/6800