Kriminalita, násilné činy a rizikové situace u seniorů

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelky, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké

Obsah kurzu

Prevence kriminality a násilí na seniorech, aktuální nové triky šmejdů, podvodníci v domácnostech seniorů, agresivita mladých a drogově závislých kriminálníků na seniorech. Diskuse s odborníkem o možnostech obrany a právní ochrany seniorů.

Časový rozvrh:
5 vyučovacích hodin

Kurz může být libovolně kombinován s jiným 4hodinovým kurzem (kromě kurzu Prevence pádů).

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 12.000 – 14.000 Kč
(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800