Požáry, havárie a mimořádné události seniorů

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelky, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké

Obsah kurzu

Novinky a kazuistiky z prevence požárů, otrav zplodinami, živelné události, evakuace (ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR a vždy s aktuálními kazuistikami přímo z Vašeho regionu, města a obce. Hostující lektor - hasič). Evakuace a první pomoc při popáleninách a nadýchání.
Časový rozvrh:
5 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 12.000 – 14.000 Kč
(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800