První pomoc od A do Z

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelky, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké

Obsah kurzu

Systematický výklad od nejvážnějších, život ohrožujících urgentních stavů, až po banální odřeniny při pádu na kole. Vše systematicky a prakticky s nácvikem nejen resuscitace, ale i ošetřováním poranění, technikami zástavy krvácení, obvazování. Kurz je organizovaný do dvou teorietických a dvou praktických bloků. Účastníci by si měli navzájem vyzkoušet praktické dovednosti a úkony první pomoci.
Je používáno mnoho kazuistik a hrdinských záchranných činů. Vyvráceny jsou laické bludy amýty o první pomoci. Určeno všem pracovníkům sociálních služeb, především nezdravotníkům, nejlépe pracovníkům přímé péče, obslužnému personálu, terénním pečovatelkám i řidičům.
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 15.000 – 17.000 Kč
(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800