Péče o kůži komplet – celý kurz

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelky, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké

Obsah kurzu

Vše podstatné o kůži ve velmi hutné intenzivní verzi – důraz na aktuální praxi v zařízeních sociálních služeb.
Časový rozvrh:
6–8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 13.500 – 17.000 Kč
(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na počtu vyučovacích hodin a na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800