Péče o kůži III (nejen) seniorů – nadstavbový kurz

Cílová skupina účastníků kurzu

Zdravotničtí pracovníci, pracovníci přímé obslužné péče, terénní pečovatelky, aktivizační a sociální pracovníci, osoby pečující o blízké

Obsah kurzu

Základy kosmetologie pro každého: alergeny a škodliviny v kosmetice, účinné látky, séra a krémy v péči o kůži, správná aplikace, role kůže v detoxikaci organismu, trendy budoucnosti.

Časový rozvrh:
3–4 vyučovací hodiny i s konzultacemi

Kurz může být libovolně kombinován s jiným 4hodinovým kurzem (kromě kurzu Prevence pádů).

Číslo akreditace: účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu
Cena: 10.000 – 12.000 Kč bez DPH

Při kombinaci dvou 4hodinových kurzů bude účtována cena jako za 8hodinový kurz (po dohodě).

(max. počet účastníků je 25 ve skupině)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800