Ošetřovatelská péče u pacientů v paliativním režimu

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci


Obsah kurzu

Vzdělávací akce je určena především všeobecným sestrám pracujícím v domácí ošetřovatelské službě.


V několika krocích je podán výklad základních pojmů paliativní medicíny a péče v kontextu platné legislativy, jsou zmíněny etické aspekty péče o nevyléčitelně nemocné a je představen možný systém péče o tyto pacienty, zejména v domácím prostředí. Není opomenuta ani péče o příbuzné a úkony spojené s ukončením života.


Témata

  • paliativní medicína, paliativní péče – pojmy
  • právní aspekty péče
  • etické aspekty péče
  • charta umírajících
  • paliativní péče a rodina – příbuzní jako pečující
  • systém péče o pacienty v paliativním režimu (model V. Henderson)
  • prvky bazální stimulace v paliativní ošetřovatelské péči
  • zvládání chronické bolesti – možnosti
  • dotazy rodiny, příbuzných – jak vést rozhovory
  • když péče končí...


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účasti na kurzu.

Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH
(pro skupinu 15 - 25 osob)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800