Využití cvičebních pomůcek při ošetřovatelské rehabilitaci

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Prakticky zaměřený kurz představí výhody ošetřovatelské rehabilitace s pomocí cvičebních pomůcek jako součást zkvalitnění ošetřovatelské služby. Cílem vzdělávacího programu je získat orientaci v problematice ošetřovatelské rehabilitace a naučit se efektivně využit cvičební pomůcky k ošetřovatelské rehabilitaci v domácím prostředí.

Témata

  • seznámení se specifiky a úskalími ošetřovatelské rehabilitace
  • rozdělení vhodných pomůcek pro RHB - např. po CMP, Park. nem, po zlomeninách, amputacích
  • vhodné pomůcky pro cvičení v leže, sedě, ve stoje , HK + DK atd.
  • obrázková předloha cviků - cviky v leže, v sedě, ve stoje zaměřené na HK + DK
  • nácvik a praktická ukázka s pomůckami
  • pomůcky dosažitelné pro domácí péči
  • možnosti získání cvičebních pomůcek přes revizního lékaře


Nutné pomůcky

Na kurz si prosím přineste pohodlné oblečení k praktickému nácviku.

Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH
(Pro skupinu 15 - 25 osob.)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800