Využití prvků stimulace vnímání v ošetřovatelské praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

zdravotničtí pracovníci

Obsah kurzu

Kvalitní ošetřovatelská péče u nemocných s poruchou vnímání napomáhá jejich rehabilitaci nejen somatické, ale i psychické a sociální. Rozsah vnímání u těchto nemocných nelze jednoznačně zmapovat, jen malé procento pacientů má ucelené vzpomínky a dokáže svoje pocity později definovat. Nevhodným chováním personálu, způsobeným často nedostatkem informací o možnostech péče, může být zpomalen proces uzdravování. Na teoretický výklad navazuje praktický nácvik prvků stimulace a je věnován prostor pro sebereflexi.


Témata

 • co to je koncept stimulace vnímání

 • proč je důležitý v ošetřovatelské praxi

 • pravděpodobné vjemy a pocity nemocných s poruchou vědomí

 • somatická, vestibulární a vibrační stimulace
 • praktický nácvik

 • sebereflexe pocitů a vjemů účastníků kurzu

 • smyslové vnímání a jeho poruchy

 • možnosti stimulace smyslového vnímání, praktický nácvik

 • biografická anamnéza - význam

 • ošetřovatelská dokumentace, záznam nabídek stimulace

 • rady, jak začít se začleněním prvků stimulace vnímání do praxe


Ukončení kurzu

Podmínkou pro vydání osvědčení je 100% účast.
Časový rozvrh:
16 vyučovacích hodin ve dvou dnech

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 30.000 - 32.000 Kč bez DPH - max. počet účastníků je 12 - 14 ve skupině (podle velikosti prostor)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800