Ošetřovatelská dokumentace, ošetřovatelská diagnostika

Cílová skupina účastníků semináře

Zdravotničtí pracovníci


Obsah kurzu

Užívání ošetřovatelských diagnóz v praxi je opakovaně diskutovanou otázkou. Samotné studium ošetřovatelského procesu je záležitostí nelehkou a dlouhodobou, stejně tak tvorba a používání vhodné ošetřovatelské dokumentace. Předpokladem k erudované diferenciální ošetřovatelské diagnostice je kromě zkušeností také značné penzum teoretických vědomostí. Seminář by měl pomoci sestrám, které se denně ošetřovatelské diagnostice věnují, ozřejmit některé problémy a nepřesnosti současné ošetřovatelské praxe a nabídnout možnosti sestavení použitelné ošetřovatelské dokumentace.


Témata semináře      

       ~  diagnostické zaměření ošetřovatelství

  ~  vznik a vývoj ošetřovatelské diagnostiky – ošetřovatelská anamnéza

  ~  definice ošetřovatelské diagnózy

  ~  význam použití škál a testů

  ~  diagnostické domény

  ~  NANDA II taxonomie, číselné kódy

  ~  obsahová podstata ošetřovatelské dokumentace dle platné legislativy

  ~  návrh dokumentace – sestavení formuláře

  ~  manuálek pro praxi  


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je 100 % účasti na semináři.

Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: kurz není akreditován MPSV,
účastníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH
(pro skupinu 15 - 25 osob)

Cena kurzu závisí na vzdálenosti místa jeho realizace.

č. ú. k platbě: 4060027991/6800