Péče o imobilního klienta v domácí péči

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci, osoby pečující o osobou blízkou (asistenti sociální péče)

Obsah kurzu

Přes poměrně rozsáhlou síť lůžek následné péče zůstává řada pacientů v domácím prostředí. Na rozdíl od prostředí nemocnic a léčeben zde není k dispozici kolektiv profesionálních pečovatelů po dobu 24 hodin a pomůcky či přístroje, které by s opatrováním nepohyblivého klienta napomohly. Vzdělávací akce nabízí několik tipů a rad, jak se vyrovnat s náročnou péčí o blízkého či klienta v domácím prostředí.

Témata

  • příprava domácího prostředí
  • jak se připravíme na péči
  • imobilní klient – riziková skupina
  • polohování a rehabilitace
  • hygienická péče
  • zajištění dalších základních životních potřeb
  • jak vyplnit čas klientů v domácí péči
  • poznatky z praxe, diskuse


Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100 % účasti na kurzu stvrzené podpisem na prezenční listině
  • závěrečná rekapitulace poznatků
Časový rozvrh:
8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace: 2016/0980-PC/SP/PP,
zdravotničtí pracovníci obdrží osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání

Cena: 15.000 - 17.000 Kč bez DPH (dle vzdálenosti)
Pro skupinu 15 - 25 osob.

účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%