Přihlášením na vybranou vzdělávací akci vyjadřuji souhlas s níže uvedenými podmínkami:

Krok 1/3

  • Přihlášení na akci je závazné; odhlášení je možné pouze písemně – formou e-mailu
  • Odhlášení bez stornopoplatku je možné nejpozději 5 dnů před datem konání vzdělávací akce, a to pouze do 12:00 hod. Pokud se odhlásím později, nebo se nedostavím bez odhlášení, jsem povinen/povinna uhradit stornopoplatek
  • Beru na vědomí pokyny k přihlášení, odhlášení a platbě, uvedené pod odkazem PLATBA na webové stránce akce