Hospic sv. Josefa v Rajhradě nabízí možnost skupinových exkurzí pro studenty středních a vysokých škol nebo zaměstnance zdravotnických a sociálních zařízení, kterým se snaží představit a přiblížit paliativní a hospicovou péči.

Komunikaci se žadateli o exkurzi vede vedoucí Edukačního centra Mgr. Romana Kestlerová, která prostřednictvím e-mailu či telefonicky (737 230 770) shromažďuje žádosti o exkurze a domlouvá časový harmonogram.

Vedoucí skupiny se v dohodnutý den a hodinu nahlásí na recepci Hospice sv. Josefa k uvedení do přednáškové místnosti v přízemí. Poté je zahájena samotná exkurze, která se skládá ze dvou částí. Nejprve je připravena úvodní přednáška o vzniku zařízení doprovázená krátkým filmem a diskusí s účastníky exkurze. Poté následuje prohlídka areálu za dodržení jasně stanovených pravidel (stanovená trasa, zákaz nahlížení do pokojů obývaných pacienty, zákaz fotografování pacientů, jejich blízkých i personálu apod.).

Délka trvání klasické exkurze je maximálně 90 minut při kapacitě do 25 osob. Poplatek činí 50 Kč za osobu. Studenti, zaměstnanci nebo dobrovolníci jiných hospiců a zaměstnanci Charity ČR platí částku 30 Kč. Platba je vybírána v hotovosti na pokladně Oblastní charity Rajhrad.

Budoucí pacienti a jejich rodinní příslušníci nehradí žádný poplatek. 


Exkurze se specifickým zadáním je vyžádaná návštěva hospice, jejíž program se řídí zakázkou zadavatele. Součástí exkurze může být i diskuze s odborníky z hospice (vrchní sestra, vedoucí sociálních služeb), spojená s předáváním zkušeností z organizace a poskytování služby. Maximální počet účastníků je 12 osob. Délka trvání exkurze se specifickým zadáním je maximálně 180 minut. Poplatek za osobu činí 100 Kč + DPH   

Platba za exkurzi se specifickým zadáním se hradí převodem na účet Oblastní charity Rajhrad na základě vystavené faktury.